LAURIS LĪVZINIEKS - FOTOGRĀFS

* Lielformāta foto autordarbi interjeram

* Foto pakalpojumi - semināru un apmācību fotosesijas uzņēmumiem, interjera un mēbeļu fotosesijas reklāmas vajadzībām, kā arī sporta sacensību un citas radošas fotosesijas

Tālrunis: 00 371 29296111

E-pasts: lauris.livzinieks@llart.lv

FACEBOOK: facebook.com/LLart.lv


SIA "INXIDE"

Reģ. Nr. 40103806579

AS SEB banka, UNLALV2X

LV46 UNLA 0050 0222 4503 3


Ar mani vari sazināties arī šeit:

0
 . Verification: c01f5cb7760b438a